PRZETARGI

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" S.A. informuje o przebiegu realizacji zadań w ramach projektu indywidualnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

WIĘCEJ

Przedmiotem postępowania jest składanie ofert na opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej dla wybranych elementów składowych innowacyjnego projektu elektrycznego układu chowania podwozia dla śmigłowca o maksymalnej masie startowej 4800 kg w ramach realizacji projektu pt."Adaptacyjne podwozie nowego wiropłatu" realizowanego w ramach Programu INNOLOT Innowacyjne Lotnictwo. 

W związku z uwagami audytora dotyczącymi procedury zamówień publicznych Zamawiający opublikował w dniu 06.07.2018 roku nową treść Zaproszenia do składania ofert - projekt ROLAND.

WIĘCEJ

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Świdnik” Spółka Akcyjna

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wykonanie zadania:

„Dostawa komory klimatycznej do Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Świdnik” S.A. w Świdniku”

realizowanego w ramach projektu pt. „Adaptacyjne podwozie nowego wiropłatu” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOLOT

WIĘCEJ