Współpraca z PZL-Świdnik

Jeżeli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem współpracy z PZL-Świdnik, prosimy o kontakt z nami za pośrednictem adresu: PZL.oferty@leonardocompany.com 

Z uwagi na duże zainteresowanie odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

D.U.V.R.I – Dokument Oceny Ryzyka Wzajemnych Zakłóceń
Powyższy dokument określa ryzyka i zagrożenia związane z prowadzeniem prac na terenie PZL leżące po stronie PZL oraz związane w wprowadzeniem sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz personelu wykonawców/kontrahentów i wskazuje na działania do podjęcia dla bezpiecznego prowadzenia prac. Dodatkowo D.U.V.R.I zobowiązuje obie strony do wyznaczenia koordynatorów odpowiedzialnych za prace na terenie PZL. Po ustaleniu zapisów pomiędzy stronami dokument zostaje podpisany przez osoby odpowiedzialne, a z dokumentem D.U.V.R.I oraz jego załącznikami musza zostać zapoznani wszyscy pracownicy wykonawców/kontrahentów. Wszystkie działania związane z opracowaniem, uzgodnieniem oraz podpisaniem D.U.V.R.I prowadzone są przed rozpoczęciem prac.

D.U.V.R.I – Dokument Oceny Ryzyka Wzajemnych Zakłóceń

Powyższy dokument określa ryzyka i zagrożenia związane z prowadzeniem prac na terenie PZL leżące po stronie PZL oraz związane w wprowadzeniem sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz personelu wykonawców/kontrahentów i wskazuje na działania do podjęcia dla bezpiecznego prowadzenia prac. Dodatkowo D.U.V.R.I zobowiązuje obie strony do wyznaczenia koordynatorów odpowiedzialnych za prace na terenie PZL. Po ustaleniu zapisów pomiędzy stronami dokument zostaje podpisany przez osoby odpowiedzialne, a z dokumentem D.U.V.R.I oraz jego załącznikami musza zostać zapoznani wszyscy pracownicy wykonawców/kontrahentów. Wszystkie działania związane z opracowaniem, uzgodnieniem oraz podpisaniem D.U.V.R.I prowadzone są przed rozpoczęciem prac.

 ZASADY BHP i OŚ OBOWIĄZUJĄCE WYKONAWCÓW/KONTRAHENTÓW w PZL-ŚWIDNIK S.A.

Powyższy dokument reguluje działania i obowiązki wykonawców/kontrahentów w obszarze BHP i OŚ, którzy wykonują prace na terenie PZL i w całym okresie świadczenia usług na rzecz PZL zobowiązani są do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Dokument "D.U.V.R.I. do pobrania

  1. D U V R I.pdf -

Dokument "Zasady BHP i OŚ" do pobrania

  1. Wymagania dla wykonawców kontrahentów..pdf -