OGŁOSZENIA

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. informuje, iż przetarg nieograniczony na sprzedaż posiadanych w spółce Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. udziałów wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości, na których prowadzona jest działalność w/w Spółki i prawem własności budynków i wszelkich zabudowań (urządzeń) posadowionych na tych działkach zostaje unieważniony bez podania przyczyny.

WIĘCEJ

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. niniejszym informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek będących własnością Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.

1. Działki sprzedane:

1765/189, 1765/191, 1765/70, 1765/32

2. Działki niesprzedane:

1765/183, 143/14

WIĘCEJ

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. niniejszym informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż odpadów metalowych.

WIĘCEJ