OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

PZL-Świdnik SA zapewnia pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną oferowanych wyrobów oraz dostawy części zamiennych.

GWARANCJA: PZL-Świdnik S.A. udziela gwarancji zgodnie z zawartymi umowami na dostarczane nowe wyroby, na wykonane naprawy oraz na wykonane prace obsługowe.

OBSŁUGA POGWARANCYJNA: Oferujemy pogwarancyjną obsługę serwisową na bazie odrębnych kontraktów.

WIĘCEJ