Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

PZL-Świdnik S.A. posiada następujące zatwierdzenia:

 

System Jakości:

 • Certyfikat BVQI na zgodność z normą AS 9100:2009; AS 9100 Rev C
 • Certyfikat Zarządzania Systemem Jakości na zgodność z normą AQAP 2110:2009 
 • Certyfikat PCBC na zgodność z kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu
 • Certyfikat PCA na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005

 

 Zatwierdzenia na zgodność z przepisami lotniczymi:

 • POA - Zatwierdzenie Organizacji Produkującej wg Part-21 podczęść G wydane przez ULC, 
 • DOA - Zatwierdzenie Organizacji Projektującej wg Part-21 podczęść J wydane przez EASA, 
 • MOA - Zatwierdzenie Organizacji Obsługowej wg Part-145 wydane przez ULC, 
 • Zatwierdzenie Ośrodka Szkolenia Lotniczego wg Part-147, JAR FCL – 2 wydane przez ULC, 
 • Zatwierdzenie Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu wg Part M wydane przez ULC, 
 • Nadcap Checklist AC7108 dla Procesów Chemicznych (akredytacja dla następujących procesów: chromianowanie, anodowanie w kwasie chromowym, anodowanie w kwasie siarkowym, pasywacja, fosforanowanie manganowe).

Certyfikaty:

 

Kwalifikacja personelu NDT
Zatwierdzenie Systemu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących oraz Poświadczenie Uznania wydane przez  National Aerospace NDT Board PL NANDTB/CPL na zgodność z PN-EN 4179/NAS 410 w metodach PT, MT, RT,UT, ST (http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/dokumenty-komisji-ndt-/).  
Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT 3-go stopnia w metodzie MT przez COSAC/COFREND, a w metodach: UT, PT i RT przez Aerospace Inspection Training Ltd zgodnie z normą EN 4179.
 
Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP
Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność z wymogami ISO 14001:2004, 
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacji na zgodność z wymogami PN-N 18001 (polski ekwiwalent OHSAS 18001). 

Kwalifikacja personelu NDT

 • Zatwierdzenie Systemu Kwalifikacji i Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących oraz Poświadczenie Uznania wydane przez  National Aerospace NDT Board PL NANDTB/CPL na zgodność z PN-EN 4179/NAS 410 w metodach PT, MT, RT,UT, ST (http://www.ulc.gov.pl/pl/technika-lotnicza/dokumenty-komisji-ndt-/).  
 • Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT 3-go stopnia w metodzie MT przez COSAC/COFREND, a w metodach: UT, PT i RT przez Aerospace Inspection Training Ltd zgodnie z normą EN 4179.


Zatwierdzenia Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność z wymogami ISO 14001:2004, 
 • Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Organizacji na zgodność z wymogami PN-N 18001 (polski ekwiwalent OHSAS 18001). 

 

Kwalifikacja podwykonawcy