• PION ZASOBÓW LUDZKICH

    Ewa Kamińska
    Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich

    Tel: (+48) 81 722 55 23
    Fax: (+48) 81 722 50 80
    ewa.kaminska@finmeccanica.com