AKTUALNOŚCI

•    Specjalna Konferencja Wiropłatowa z okazji 60-lecia rozpoczęcia produkcji śmigłowców w PZL-Świdnik rozpoczyna cykl wydarzeń jubileuszowych.
•    PZL-Świdnik to jedyny producent śmigłowców polskiej konstrukcji, który dostarczył polskim Siłom Zbrojnym prawie 160 maszyn tego typu.
•    Ponad 7400 wyprodukowanych w Świdniku śmigłowców służy w więcej niż 40 krajach na całym świecie: jako maszyny wojskowe, ratunkowe i cywilne.

WIĘCEJ

Prezentacja możliwości i potencjału technologicznego jedynego producenta polskich śmigłowców oraz głównego ich dostawcy dla polskich Sił Zbrojnych 

Przedstawienie skali wielomilionowych inwestycji w rozwój najnowocześniejszych technologii lotniczych opracowywanych w Polsce, w tym nowego śmigłowca AW009 oraz bezzałogowego SW-4 Solo

Obecnie największy eksporter w polskim sektorze obronnym – ponad 700 mln zł w 2015 r.

WIĘCEJ

Wydarzenie to oznacza dostawę przez Finmeccanica-AgustaWestland i PZL-Świdnik 

100. śmigłowca na afrykański rynek komercyjny i parapubliczny

Umowa podpisana w czerwcu 2014 r. i zakładająca dostawę kompleksowego pakietu szkoleniowego i wsparcie eksploatacji śmigłowców

Prawie 180 Sokołów i niemal 220 śmigłowców GrandNew sprzedano do tej pory klientom na całym świecie



WIĘCEJ