AKTUALNOŚCI

Oświadczenie PZL-Świdnik

Świdnik 30/04/2015

W związku z ostatnimi wypowiedziami wysokich rangą przedstawicieli państwowych stanowiących komentarze do trwającego przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskich Sił Zbrojnych Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. pragnie jednoznacznie wyjaśnić i stanowczo podkreślić, iż jest firmą polską, zarejestrowaną i prowadzącą działalność gospodarczą, zgodnie z prawem polskim, na terenie Polski. PZL-Świdnik jako przedsiębiorca krajowy uiszcza wszelkie daniny publiczne, w tym podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce, jak również wypłaca wynagrodzenia swoim polskim pracownikom. Nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych, aby traktować PZL-Świdnik jako podmiot o innym statusie niż przedsiębiorca krajowy, w szczególności w kontekście definicji przedsiębiorcy zagranicznego, określonej w art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, j.t.).

WIĘCEJ

Prezentacja śmigłowca AW149 na największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej

WIĘCEJ

Rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności Miasta Lublin oraz jego przyległego regionu poprzez przepływ wiedzy oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi – to najważniejsze cele Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych powołanego w ub. roku przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz PZL-Świdnik. Klaster po pomyślnym zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w fazę aktywnej działalności na rzecz wspierania i rozwoju sektora nowoczesnych technologii lotniczych na Lubelszczyźnie. Dalsze plany rozwoju Klastra zaprezentowane zostały na konferencji zorganizowanej 31 marca w lubelskim Ratuszu.

 

WIĘCEJ