AKTUALNOŚCI

Pokazy potwierdziły specjalistyczną wiedzę i znaczące doświadczenie Finmeccanica-AgustaWestland w dziedzinie bezzałogowych wiropłatów

WIĘCEJ

W związku z decyzją Inspektoratu Uzbrojenia i Ministerstwa Obrony Narodowej o odrzuceniu oferty PZL-Świdnik złożonej w ramach przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych, zważywszy na  zastosowanie wątpliwych kryteriów selekcji, które były powodem odrzucenia tej oferty, 18 czerwca 2015 r. firma złożyła pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie wnosząc o zamknięcie postępowania przetargowego bez wyboru oferty

WIĘCEJ

Oświadczenie PZL-Świdnik

Świdnik 30/04/2015

W związku z ostatnimi wypowiedziami wysokich rangą przedstawicieli państwowych stanowiących komentarze do trwającego przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskich Sił Zbrojnych Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. pragnie jednoznacznie wyjaśnić i stanowczo podkreślić, iż jest firmą polską, zarejestrowaną i prowadzącą działalność gospodarczą, zgodnie z prawem polskim, na terenie Polski. PZL-Świdnik jako przedsiębiorca krajowy uiszcza wszelkie daniny publiczne, w tym podatki i składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce, jak również wypłaca wynagrodzenia swoim polskim pracownikom. Nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych, aby traktować PZL-Świdnik jako podmiot o innym statusie niż przedsiębiorca krajowy, w szczególności w kontekście definicji przedsiębiorcy zagranicznego, określonej w art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013, poz. 672, j.t.).

WIĘCEJ